Info

Schietprocedure 25 FIXE & DUEL

    SCHIETPROCEDURE 25 M FIXE      
                     
STAP 1   Men begeeft zich naar de schietstand NADAT men zich heeft geregistreerd in de boek  
    Een stand wordt door de standwachter toegewezen        
    Er worden nog GEEN wapens gehanteerd zolang het rode licht      
    aan is en het bevel tot uitpakken niet is gegeven.        
                     
STAP 2   Rode licht uit              
    standwachter geeft bevel tot uitpakken wapens.        
    Wachtende schutters wachten op het volgende bevel.        
                     
STAP 3   Standwachter geeft bevel " Laden voor X reeksen van 5 patronen"      
    Er mag NOOIT geladen worden VOOR het bevel, dus ook lader niet vullen.  
    Schieten kan pas na het bevel " zijn de schutters klaar? Start "    
    Eens het wapen geladen is , wordt het NIET MEER uit de hand gelegd !    
                     
STAP 4   De reeksen worden opeenvolgend geschoten.        
    Indien de standwachter de schietreeks onderbreekt om welke reden    
    ook, dienen de wapens onmiddellijk te worden ontladen      
    en in "open stand " worden neergelegd.        
                     
STAP 5   Zodra de reeksen geschoten zijn geeft de standwachter het bevel " ontladen en wapens  
    neer in open stand"              
    Vanaf dat ogenblik mogen wapens onder géén enkele voorwaarde nog worden aangeraakt
                     
Stap 6   Bij het einde van de reeksen geeft de standwachter het bevel "wapens wegbergen"  
    Zodra de wapens veilig zijn weggeborgen kunnen de doelen worden gewisseld / geplakt  
                     
                     
    SCHIETPROCEDURE 25 M DUEL      
                     
    veiligheidsprocedure is identiek, doch ELKE reeks wordt op bevel geschoten.    
                     
    commandao's zijn: "Laden : voor een eerste reeks van 5 patronen" (tweede reeks enz…)
                     
    Kampioenschappen          
                     
  1 Fixe en duel worden met één hand geschoten >twee handen > punten tellen niet mee !  
  2 bij duel kan slechts één geldige hapering worden ingeroepen      
    Verderschieten zonder standwachter te verwittigen geeft verlies van recht op geldige hapering
    tot gevolg >> patronen dienen in het wapen te blijven en men wacht het einde van de reeks af.
    De standwachter neemt dan de definitieve beslissing.        
  3 Niet opvolgen van bevelen of het negeren ervan kan leiden tot uitsluiting.    
  4 Hanteren van wapens op een ogenblik dat het niet geoorloofd is leidt tot onmiddellijke uitsluiting.
  5 Er mag slechts één wapen tegelijkertijd op de schuttersplaats aanwezig zijn.  
  6 Er mag ook maar één lader worden gebruikt        

Nieuwpoortse Wapensportkring vzw, Sluizen 1, 8620 Nieuwpoort ©2018