Lidgelden

Lidgeld:

Vanaf 1 september 2015 baten wij onze nieuwe schietstand uit in naam en voor rekening van

het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Vrije Tijd van de Stad Nieuwpoort.

  • Voor +18 jarigen:       €150,00
  • Voor 16 – 18 jarigen: € 100,00
  • Voor -16 jarigen:        € 50,00

Het lidgeld is geldig voor een jaar en is ALL IN

In het lidgeld zit zowel de bijdrage aan het AGB, de club als voor het VSK , ieder lid is meteen verzekerd.

Met een lidmaatschap van de club mag er op elke stand geschoten worden zonder extra bijdragen.

Deelname aan de clubkampioenschappen is gratis

Het bekomen van een lidkaart voor +18 jarigen kan enkel mits het voorleggen van een “Uittreksel uit het Strafregister - Art. 596.1-5A Wapens SV”

(te bekomen bij uw gemeente of FOD Justitie).

Jongeren (-18 jaar) dienen vergezeld te zijn van hun ouder of voogd, met uitzondering tijdens de training luchtschieten onder toezicht van een trainer.

Luchtgeweer kan reeds vanaf 6 jaar beoefend worden (zie jeugdwerking)

Vreemde schutters (mits voorlegging lidkaart VSK of sportschutterslicentie) betalen € 9,00 per schietbeurt.

Nieuwpoortse Wapensportkring vzw, Sluizen 1, 8620 Nieuwpoort ©2018