Historiek

De Nieuwpoortse Wapensportkring vzw, NWS, werd opgericht in Nieuwpoort op 10 februari 1971.

Het Koning Albert I monument staat op pijlers en daaronder was er een grote open ruimte.

De stichter en voormalig secretaris Dhr. Joseph Bervoets (1923 – 2002) was toen de politiecommissaris van Nieuwpoort. Door zijn functie is Dhr. Bervoets zo op het idee gekomen om er, aanvankelijk, een schietstand voor de plaatselijke politie in te installeren.

Al snel kreeg hij de vraag van enkele geïnteresseerde burgers om ook te mogen gebruikmaken van de schietstand. Wat later, na enkele aanpassingen en verbouwingen, werd de stand op vaste tijdstippen door de burgers in gebruik genomen. En werd zo de vzw NWS gesticht.

In de loop der tijden zijn er heel wat werken uitgevoerd, zo is de huidige kantine al eens uitgebreid en meerdere malen herschilderd en opgefrist. Zo is ooit in samenwerking met de Nieuwpoortse Bouwafdeling van de technische school een gang gebouwd die toegang verleent naar de luchtstand en zo een veilige doorgang verzekerd langs de 50m stand.

Zo is de club uitgegroeid met 10 standen 25m voor pistool van diverse kalibers met de mogelijkheid van vaste doelen (fixe) of bewegende doelen (snelvuur), 7 schietbanen op 2 niveaus voor de 50 m klein kaliber geweer (.22LR), 14 standen van 10m voor luchtdoelschieten waarvan er 2 uitgerust zijn met een “Pers” .

In 2009 werd, met medewerking van het Nieuwpoortse Stadsbestuur, het plafond vernieuwd op de 25m en voorzien van een professionele rook afzuiginstallatie. Meteen werd de verlichting vernieuwd alsook de veiligheidsvoorzieningen van de stand.

In 2010 werd de luchtstand onderhanden genomen: volledig opgeknapt en voorzien van nieuwe verlichting volgens de internationale normen. Ook is er een nieuw scoresysteem met bijhorende PC in dienst genomen.

In het jaar, 2011, werden er 7 luchtstanden omgetoverd met het laatste nieuwe snufje voor luchtschieten namelijk: Disag OpticScore elektronische doelen.

Eind oktober 2013 komt er voorlopig een einde aan de schietstand onder het Koning Albert I monument, door bouw van een nieuw bezoekerscentrum. Hierdoor zijn wij uitgeweken naar het, door de gemeenste ter beschikking gestelde, Paviljoentje, gelegen langs de kustbaan net voor het Total tankstation richting Nieuwpoort-Stad. Na de herinrichting en een grote verhuis zijn er ook niet minder dan 14 standen uitgerust met de laatste nieuwe Disag TouchScore, op dit ogenblik uniek in België.

Samen met de bouw van het "Westfront" bezoekerscentrum onder het Monument wordt de grote trappartij richting Lombardsijde volledig opengebroken. Hier komt een volledige nieuwe schietinstallatie volgens de laatste normen van VLAREM en dit in 2 verdiepingen. Het onderste verdiep bied plaats aan een 10 x  25m vuurwapenstand, ook geschikt voor politie doeleinden, en een 7 x 50m schietstand voor klein kaliber geweer. Het bovenste verdiep bevat een 20 x 10m luchtdoel schietstand, de kantine, wapenkamer en kleedruimte, sanitaire voorzieningen en technische ruimte voor de HVAC installatie.

Op 1 september 2015 mogen we standen aan onze leden voorstellen, de officiële opening met tal van hoogwaardigheidsbekleders en gasten vond plaats zondag 27 september 2015 om 11:00u.

De huidige standen zijn als volgt ingericht:

·         20 x 10m luchtdoelen met Disag TouchScore + visualisatie in kantine (update 2018)

·         10 x 25m vuurwapen standen met GiroCible klapschijven

·         7 x 50m klein kaliber voor vrij geweer, Bench rest en vrij pistool + visualisatie in kantine.

Er werd ook bijkomend geïnvesteerd in nieuwe clubwapens, een hogedruk compressor, kantine meubilair, frigo’s, nieuwe Tv-schermen  en een beamer.

Het huidig bestuur dankt dan ook de tientallen vrijwilligers die gedurende al die jaren heel wat uren van hun vrije tijd aan de club spendeerden.

Hartelijk Dank.

Nieuwpoortse Wapensportkring vzw, Sluizen 1, 8620 Nieuwpoort ©2018