Terug open 19 mei 2021

Het gemeentebestuur van Nieuwpoort gaf ons heden de toestemming om onze club weer open te stellen voor onze leden, en dit volgens de door de overheid opgelegde voorwaarden.
Let wel: enkel leden die beschikken over een definitieve
sportschutterslicentie zijn op dit ogenblik toegelaten.
Vermits de corona crisis nog niet voorbij is, kan de opening slechts gebeuren onder strikte voorwaarden.
Volgende richtlijnen gelden , zolang als nodig blijkt.
• Wanneer u zich ziek voelt (koorts, hoesten niezen enz..), kom dan NIET naar de club
• Ontsmet de handen aan de inkom van de club (alcogel aanwezig)
• Omdat de afstandsregel van 1,5m niet altijd mogelijk zal zijn: mondmasker verplicht
• Er kan niets geconsumeerd worden in de kantine
• De kantine doet tijdelijk dienst als ‘wachtkamer’ voor de schutters, stoelen op 1,5m
• Het aanwezigheidsregister wordt ingevuld in de kantine
• 25m stand : 6 banen open ; 50 m stand : 4 banen open
• 10m stand: GESLOTEN
• Kom niet allemaal tegelijk op het openingsuur
• Vul zelf reeds je schuttersboekje in , zodat de standwachter enkel nog moet aftekenen
• Breng ev. gepast geld mee voor aankoop munitie / huur clubwapen
• Breng steeds je eigen gehoorbescherming en balpen mee
• Gelieve , indien mogelijk, zonder familieleden te komen
Wij hopen net als u, dat we zo snel mogelijk terug naar onze normale werking zullen kunnen terugkeren. Voorlopig is dit niet mogelijk , en moeten we de strikte maatregelen volgen die ons door de overheid opgelegd worden.
Wij rekenen op ieders gezond verstand.

Nieuwpoortse Wapensportkring vzw, Sluizen 1, 8620 Nieuwpoort ©2018