Info

van oud naar nieuw

 

Op 1 maart jongstleden gaf Marc Gyssels de secretarisfakkel over aan Johan Wackenier.

Marc hield het vuur vele jaren brandend en stond steeds met volle overgave en plezier klaar om iedereen te helpen met vragen, papieren enz....

Het woord "problemen" staat niet in Marc's woordenboek. "Oplossingen" daarentegen twee keer ......

We houden er aan om hem zeer gemeend een zeer hoorbaar "dank je wel" te zeggen en weten dat we nog steeds op hem kunnen rekenen. BEDANKT MARC !!!

Hieronder zie je Marc aan de zijde van de nieuwe secretaris. Ook hier houden we eraan om Johan alle succes toe te wensen. Vanaf heden kan men dus bij hem terecht. 

Jullie Leffe en Duvel staan klaar

 

alt

Nieuwpoortse Wapensportkring vzw, Sluizen 1, 8620 Nieuwpoort ©2018